Företaget - Karleby

År 2005 grundade LC Partners AB är specialiserade inom industrirörläggning, stålkonstruktioner, maskininstallation och underhåll.

Med hjälp av ledarskap och kompetens skapar produktionslivscykel tjänster mervärde för kunden.

Våra kunder uppskattar vår förmåga att reagera snabbt och flexibelt på förändringar i projektets resursbehov.

Förtroliga och långsiktiga kundrelationer är grunden för vårt företags stabilitet.

Tjänster

Kunskap baserad på industrins behov

Medarbetare

Kunder, nätverk av sakkunniga

Ledarskap

Människan, kompetens, praktiska handlingar

 

Kontors- och produktionsanläggningar

LCP:s kontors-och produktionsanläggningar finns på Kemirantie 1, 67800 Karleby

I Karleby har vi följande:

  • 200kvm prefabricerins yta intill kontoret
  • 300kvm lager och prefabricering yta
  • 450kvm yta för prefabricering rostfria/syrafasta material
  • 100kvm lageryta (containrar,takskydd)
  • 500kvm prefabricering yta

ANSVAR

EHS (Enviroment, Health and Safety)-politik fastställer vår ansvar om miljön, anställdas fysiska och psykiska hälsa och säkerheten på arbetsplatsen.

Vi bedömmer och minskar miljöpåverkan systematisk.Avfall sorteras enligt de gällande lagar och krav. Återvinningsbara material används effektivt, transporterna optimeras för att spara på ekonomi och natur. Ofta sker detta i samband med huvudleverantör eller direkt enligt kundens rutiner.

Vi upprätthåller minst den säkerhetsnivå som krävs enligt lag, genom användning av skyddsutrustning, maskiner, säkerhet och utbildning av personal. Vi registrerar alla arbetsolyckor och nära på olyckor. Arbetshälsan förbättras och upprätthålls ledning av företagshälsovård och arbetsmiljöpersonal. trivseln på arbetsplatsen är grunden för effektivt arbete. Säkerhet garanterar kvalitet.