Kvalitetsstyrning - Karleby

Vi lägger stor vikt vid kvaliteten på vårt arbete och i synnerhet Kvalitetskontroll av utförd svetsarbete.

INSPECTA Oy har beviljat oss certifikat (23.1.2007) som garanterar att vår verksamhet följer dessa normer:

SFS EN 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet - Krav
SFS-EN ISO 3834-2, Kvalitetskrav för svetsning Del 2: omfattande kvalitetskrav
EN 1090-1:2009+A2:2011 Utförandeklass EXC1 och EXC2

Vi tillverkar tryckkärl och rörledningar enligt PED 97/23 / EG direktiv för tryckbärande anordningar. Svetsprocedurer för metalliska material följer SFS-EN ISO 15614-1 direktiv och svetsarna är kvalificerade enligt standard ISO 9606-1:2012. Vi samarbetar med INSPECTA Oy. Alla våra anställda har certifikat för heta arbeten och arbetarskyddskort.

Certifikat

  • SFS-EN ISO 9001:2015
  • SFS-EN ISO 3834-2
  • EN 1090-1:2009+A1:2011
  • module A2