Industriservice - Karleby

LCP:s syfte är att tillsammans med de lokala industri kunderna och leverantörerna ha en parallell servicepolicy.

Det viktigaste i ett avtal mellan kunderna är gemensam syn på praktiska lösningar. Först då kommer de traditionella avtals rekommendationerna.

Samspel mellan ledarskap och kompetens blir målet friktionsfri praktisk arbete och handling. Produktionslivscykel tjänster producerar mervärde, varav största förmånen tillfaller produktionskedjans kund. Livscykeln täcker såväl som investeringar, omfattande underhåll ända fram till nedläggning(skrotning).

Vår service är uppbyggd kring kundernas centrala funktioner, för att producera mervärde lösningar mellan parterna under hela livscykeln.

Vår service

Investeringsprojekt:

  • rörledningar
  • installationsutrustning
  • stålkonstruktioner

Underhåll:

  • förutse
  • förbättra
  • reparera

Sakkunnigtjänster:

  • konstruktion- och besiktningstjänster
  • projektledning
  • andra stödtjänster