LC Partners Oy - Kokkola

LC Partners Oy:n putkistot ja teräsrakenteet esivalmistetaan yrityksen omissa esivalmistustiloissa. Yrityksemme erikoisosaamista ovat prosessiteollisuuden, kemianteollisuuden, kaasuteollisuuden ja metsäteollisuuden putkisto-, teräsrakenne- ja laiteasennukset. LCP on sitoutunut kehittämään ja parantamaan toimintaansa jatkuvasti, huomioiden asiakkaidensa tarpeet.

LCP:n henkilöstö sitoutuneisuutta kuvaa esimerkillisyys, ammattimaisuus, yhteiskuntavastuullisuus ja avoimuus. Ymmärrämme, että viime kädessä ihmiset toimivat ja tekevät tuloksen. Yrityksemme tukee henkilökunnan hyvinvointia ja sen avulla saavutamme paremman laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden.

Yritys

LC Partners Oy on vuonna 2005 perustettu palvelemaan teollisuuden investointi ja kunnossapitotarpeita. LCP elää tyytyväisistä asiakkaista. Tuotamme laadukkaita ja hyvin viimeisteltyjä tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia. Luomme asiakkaalle lisäarvoa innovatiivisilla asiakas- ja palveluyhdistelmäprosesseilla. Tavoitteenamme on olla asiakkaalle se läheisin ja paras toimittaja. Ymmärrämme asiakaskumppanuuden suuren merkityksen tuloksen tekemisessä yhdessä.

Lue lisää »