Referenssit

Pitkäaikaiset asiakaskumppanuudet ovat toimintamme kivijalka.

Asiakaskumppaneita ja työkohteita 2005 alkaen

OY WOIKOSKI AB

 • Kokkolan hiilidioksidilaitoksen putkistot ja käyttöpalvelut. v.2005
 • Kunnossapito ja huoltotehtävät hiilidioksidi-, happi-, typpi- ja muille kaasuputkistoille ja -laitteille eri puolilla Suomea. v.2006 - 2020
 • Järvenpään täyttölaitoksen laajennus v.2013
 • Tampere nestekaasun ja hajuhapen täyttölaitoksen putkistot v. 2013
 • Happitehtaan ulkopuoliset putkistot Kokkola  2013
 • Vetytehtaan putkistot ja laiteasennukset 2014
 • Vedyn siirtolinja FPC Oy:n vanhalle vetytehtaalle v. 2014
 • Hapen siirtolinja Cabb Oy:n polttolaitokselle  v. 2014

NESTE OIL OYj

 • Raskasöljy putkistomuutoksia ja teräsrakenteita, Kokkola
 • Kalliovarmuusvaraston putkistomuutoksia, Kokkola
 • Diesel putkistomuutoksia, Kokkola
 • Autolastauksen turvakaiteiden suunnittelu ja asennus, Kokkola v. 2006 ja Tornio v. 2007.

BALTIC TANK OY

 • Hamina, Siirtolinjat v. 2006
 • Mäntyöljyn siirtolinjat Kemi v.2008

BETAMET OY

 • Tornion voimalaitoksen putkistoja v. 2007

KEMFINE OY/ CABB OY

 • Projektit ja kunnossapitopalvelut 2007-2020

KEMIRA OYj

 • Vaasa, ERKE 2 jäähdytyslaiteputkistot v. 2006

KEMIRA OYj

 • Oulu, Kevään v. 2006 Seisakkityöt

METSO POWER OY/ VALMET POWER/ VALMET TECHNOLOGIES

 • Stora Enso Kemijärven tehdas, Keittämön laimean hajukaasun keräilyn putkisto ja laiteasennukset v. 2007
 • Metso Power savukaasupesurin putkistot ja laiteasennukset Oulu v.2011
 • Metso Power savukaasupesurin putkistot ja laiteasennukset Rovaniemi v. 2013-2014
 • Valmet Power Savukaasupesurin putkistot ja laiteasennukset Tarastejävi v.2014-
 • Tarastejärven voimalaitoksen pesurin putkistot ja laiteasennukset v. 2015
 • Naistenlahden voimalaitoksen pesurin putkistot ja laiteasennukset v. 2015
 • Joensuun Fortumin voimalaitoksen pesurin putkistot ja laiteasennukset v.2015
 • Äänekosken Rikkihappotehtaan laite-, kanava-, ja putkistoasennukset v.2017
 • Nokian Virran voimalaitokset pesurin laite-, kanava- ja putkistoasennukset v.2018
 • Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n NA4 SKL  pesurin laite-, kanava- ja putkistoasennukset v.2019
 • Vanajan Voimalaitoksen pesurin putkistot ja laiteasennukset v.2020

TEBOIL

 • Jyväskylä, Nestekaasun jakeluputkistot v. 2006

BOLIDEN OY KOKKOLA

 • ZN-Elektrolyysin jäähdytystornien putkiasennuksia CL-poiston putkistot v. 2007
 • ZN Puhdistamo, Flokkulantti- ja suolatonvesilinjat v. 2008
 • ZN-puhdistamo, Boliden NAS Pesuvesirunkolinja v. 2008
 • ZN-puhdistamo, Boliden Jarosiittialtaiden putkistot v. 2008
 • Puhdistamon Mg-poisto ja vedenkäsittely putkilinjat v. 2008
 • Puhdistamon NAS1-6 Rikinsyöttö putkiasennukset v. 2008
 • Pasuton ZN-Sivutuote, Suodinpuristimen putkistoasennuksia v. 2008
 • MGR- putkistot Puhdistamo v.2009
 • Flokkulanttiputkistot v. 2009
 • Kuulamyllyjen hönkäputket Valimo v.2009
 • SSR 1-2 putkistomuutokset Puhdistamo v.2009
 • Sakeutin S6 yliteränni ja putkistot Puhdistamo v.2009
 • RSS säiliöiden putkistot Puhdistamo v.2009
 • Suodinpuristin SP29 ja MGR2-S6 putkistot v.2009
 • Mg Nas1 putkistot v.2009
 • S3 putkistot v.2009
 • Valimon seosvalurata v 2010.
 • Sakka-aseman putkistomuutokset v. 2010.
 • Kennojen ja sekoittimien vaihto puhdistamolla v. 2010
 • Tiivistevesiputket puhdistamolle v. 2010
 • Vuosisopimuksen mukaisia kunnossapito/pienprojektitöitä v. 2010
 • Na2 putkistot ja laiteasennukset v.2011
 • Sakeutimen 5S putkistot v.2011
 • MG-poiston paluuhappolinja v.2013
 • ALGR- hopean talteenottolaitoksen putkistot ja laiteasennukset v. 2013-2014
 • Vesienkäsittelyn kapasiteetin nosto projekti v.2017
 • Jarosiitin kaksoissuodatus v. 2018
 • Projektit ja kunnossapitopalvelut v. 2019
 • Projektit ja kunnossapitopalvelut v. 2020

OY HERRFORS AB

 • Höyryn siirtolinja höyrykeskukselta Raision tehtaalle v. 2008

KAINUUN VOIMA OY

 • Lauhdesäiliön yhteiden muutostyöt, Jäähdytysvesi-, ja revisiomuutokset, Turbiinisalin apujäähdytys- ja sulanapitolinja v. 2008

OMG KOKKOLA CHEMICALS OY/ FREEPORT COBALT OY

 • CoEF kapasitteetin nosto v. 2007
 • Klaavi LA4 Putkistotyöt, sisältäen Happi-, Höyry-, Vetyputkistoja sekä erisisältöisiä kemikaaliputkistoja v. 2008
 • Pulverin putkisto ja laiteasennukset v.2009
 • Lasku ja pikkutyöt v.2009
 • Ionivaihdetun veden kapasiteetin nosto v.2009
 • Ba-1200 putkistot ja laiteasennukset v.2010.
 • NR-3 putkistot v. 2010
 • Kesäseisakkityöt v. 2010
 • Palovesiputkisto v. 2013
 • Projektit ja kunnossapitopalvelut v. 2019
 • Projektit ja kunnossapitopalvelut v. 2020

YARA SUOMI OY, KOKKOLAN TEHTAAT

 • KLASUN projektin höyryputkisto v. 2008
 • Fosforihappo säiliön muutokset v. 2017
 • Ammoniakki siirtolinjan asennus v. 2017

FINNISH CONSULTING GROUP

 • TURUN SEUDUN VESI OY Huittisten vedenottamon laiteasennus ja putkisto valvonta 2008 - 2010

KIP INFRA OY/ KIP SERVICE OY

 • Putkisilta Yara/Tetra v.2009 osa 1
 • VIV-300 kapasiteetin nosto, putkistot, laiteasennukset ja teräsrakenteet v.2009
 • Rikastealtaan säiliöt, putkistot ja tasot v.2009
 • Putkisillan uusinta Yara – Tetra  v.2010 osa 2
 • Aluminaattisäilön valmistus vesilaitokselle v. 2010
 • Maanpäälliset kaasun siirtolinjat Woikosken happitehtaalta Freeport Cobolt Oy:lle, sekä putkisilta.  v. 2013
 • Maanalaiset putkistot merivesi-, pintavesi,- talousvesi-, VIV-vesi-, sekä viemäriputkistot  DN1400 –DN50  v. 2013 -2014

 RAAHEN VOIMA OY

 • Uuden voimalaitoksen VO5:n lisävesi-, syöttövesi-, ja lauhteenpalautus putkistot v.2015
 • Uuden voimalaitoksen VO5:n kevytpolttoöljy putkistot v.2015
 • KP4 lämmönvaihtimen putkistot v.2015

RAUTARUUKKI OYJ RAAHE

 • Masuunikaasulinja DN900  v. 2010
 • Nauhankuivauslaitteisto v.2010

OY KOKKOLA POWER AB

 • KP- ja MP- höyryn siirtolinjat DN200 v. 2010
 • Laitoksen sisäpuoliset höyry- ja lauhdelinjat v. 2010

WÄRTSILÄ VAASA

 • Lämmöntalteenoton putkisto- ja laiteasennukset v. 2011

Kokkolan Kylmäpalvelu Oy

 • v. 2012 - 2014
 • Kylmäkoneiden putkistojen esivalmistus
 • Hervannan jäähalli
 • Jevnacker Norja Hybridilaitos
 • Kolppi Torpfrys
 • Snellman Pietarsaari
 • Monasfood
 • Kylmälaite projektien putkisto- ja laiteasennukset v. 2019

UPM-KYMMENE OY

 • JäVe-projektin putkisto- ja laiteasennukset v. 2012-2013
 • PIE HW Line Upgrade-projektin, Keittämö 2 putkistourakka