Yritys - Kokkola

Vuonna 2005 perustettu LC Partners Oy on erikoistunut teollisuusputkistoihin, teräsrakenteisiin, laiteasennuksiin ja kunnossapitoon.

Johtamisen ja osaamisen avulla tuotantoprosessien elinkaaripalvelut tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Elinkaaripalvelut kattavat sekä investoinnit että kokonaisvaltaisen kunnossapidon.

Asiakkaamme arvostavat kykyämme reagoida projektin ja resurssitarpeiden muutoksiin joustavasti ja nopeasti.

Luottamukselliset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat yrityksemme vakaa kivijalka.

Palvelut

Osaamiseen perustuvat teollisuuden tarpeet

Kumppanit

Asiakkaat, asiantuntijaverkostot

Johtaminen

Ihminen, osaaminen, suunta, käytännön teot

 

Toimisto ja tuotanto­tilat

LCP:n toimisto- ja tuotantotilat sijaitsevat osoitteessa
Kemirantie 1, 67800 Kokkola.

Kokkolassa käytössä on seuraavat tuotantotilat:

  • konttorin yhteydessä oleva esivalmistustila 200 neliötä
  • varasto ja esivalmistustila 300 neliötä
  • RST ja HST materiaalien esivalmistustila 450 neliötä
  • varastotiloja (kontit ja katokset) n.100 neliötä
  • Vitsarin esivalmistustila 500 neliötä ( Skataforsintie 21)

Vastuullisuus

EHS (Enviroment, Health and Safety)- politiikka määrittää vastuumme
ympäristöstä, työntekijöiden fyysisestä ja henkisestä terveydestä ja
turvallisuudesta työpaikalla.

Arvioimme ja vähennämme ympäristövaikutuksia systemaattisesti. Jätteet
lajitellaan lakien ja vaatimusten mukaisesti. Kierrätettävät materiaalit
hyödynnetään tehokkaasti ja kuljetukset optimoidaan rahan ja luonnon
säästämiseksi. Usein tämä tapahtuu yhdessä pääurakoitsijan tai suoraan
asiakkaan käytäntöjen mukaisesti.

Huolehdimme vähintään lain vaatiman työturvallisuustason ylläpidosta
aktiivisesti suojainten, koneiden, turvallisuuden ja henkilöstön
perehdytysten avulla. Kirjaamme tarkasti ylös ja analysoimme kaikki
tapaturmat ja "läheltä piti" tilanteet. Työterveyttä kehitetään ja
ylläpidetään työterveyshuollon ja työsuojeluammattilaisten johdolla.
Työssä viihtyvyys on työn tehokkuuden perusta. Turvallisuus takaa laadun.