Teollisuuden palvelut - Kokkola

LCP:n tavoitteena on yhdistää paikallisten teollisuusasiakkaiden ja
toimittajakumppanien välinen kanssakäyminen, yhdensuuntaiseksi
palvelukäytännöksi. Kumppanuus sopimuksissa tärkein asia on yhteinen
näkemys parhaista käytännöistä. Vasta tämän jälkeen tulevat perinteiset
sopimusosiot.

Johtamisen ja osaamisen yhdistelmillä, tavoite muuttuu rullaaviksi
käytännön töiksi ja teoiksi. Tuotantoprosessien elinkaaripalvelut
tuottavat kaikissa vaiheissa lisäarvoa, josta merkittävin edunsaaja on
kokonaisketjun asiakas. Elinkaari kattaa sekä investoinnit, että
kokonaisvaltaisen kunnossapidon aina suunnittelusta luopumiseen
(romutus) saakka.

Palvelumme on rakennettu asiakkaiden keskeisten toimintojen ympärille,
tuottamaan kumppanuuksien elinkaaren mittaisia lisäarvo ratkaisuja.

Palvelumme

Investointiprojektit:

  • putkistot
  • laiteasennukset
  • teräsrakenteet

Kunnossapito:

  • ennakoiva
  • parantava
  • korjaava

Asiantuntijapalvelut:

  • projektin johto
  • muut oheispalvelut